Over de vereniging

Onze vereniging is sinds 1955 dé tennisvereniging van de Blijdorp en omgeving. Jong en oud kunnen hier mee doen met competities en wedstrijden of heerlijk recreatief een bal slaan. LTC Aeolus-Oledo is een bruisende club met vele activiteiten voor jong en oud. Op het park zijn er 3 partijen: Tenniscentrum Blijdorp, Solid Tennis Academy en LTC Aeolus-Oledo. Tenniscentrum Blijdorp is de eigenaar van het park, Solid Tennis Academy verzorgt de lessen en wij zijn de vereniging op het park. We maken gebruik van de banen van TC Blijdorp: 5 gravelbanen en 14 smash court banen.  

Bestuur & Commissies

Functienaam e-mail
VoorzitterVacant ltc_aeolusoledo@outlook.com 
SecretarisArnout van Kempen ltc_aeolusoledo@outlook.com 
PenningmeesterBram Bruinse penningmeester@aeolus-oledo.nl 
Algemeen bestuurslid
(o.a. Interne laddercompetitie &
Sponsorcommissie)
Norbert Burleson ltc_aeolusoledo@outlook.com 
Algemeen bestuurslid
(o.a. Communicatie)
Junda Kel ltc_aeolusoledo@outlook.com 
VertrouwenscontactpersoonKiki van Laviere kiki.aeolusoledo@gmail.com 
LedenadministratieBabs Verploegh ledenadministratie@aeolus-oledo.nl 
WedstrijdcommissieMarijn Telgenhof (voorzitter) wedstrijdtennis@aeolus-oledo.nl 
ActiviteitencommissieFenna van der Wal (voorzitter)
Norbert Burleson
 activiteitencommissie@aeolus-oledo.nl 
JeugdcommissieNiels van der Kleij (voorzitter) jeugdtennis@aeolus-oledo.nl 
Commissie JeugdFondsBeheerGerard Winninghoff (voorzitter) jeugdfonds@gmail.com 
Racket trekken
Norbert Burleson (voorzitter) ltc_aeolusoledo@outlook.com 
Smash-toernooi Nadine van Eeden (voorzitter) toernooi@aeolus-oledo.nl 
WebmasterEelco van den Hoek   
CommunicatiecommissieGwenaëlle Boyaval ltc_aeolusoledo@outlook.com 
     

Ledenvergadering

Elk jaar houden we een Algemene Ledenvergadering waarin er terug en vooruit wordt gekeken. De cijfers, contributie, visie, agenda en andere items komen dan aan bod. Hier kan iedereen bij aanwezig zijn. Senioren kunnen stemmen. De notulen van de ALV 2023 zijn op te vragen bij de secretaris.   

Geschiedenis

Aeolus is voortgekomen uit de gelijknamige hockeyclub. Leden van deze vereniging beoefenden al enige tijd de tennissport, toen daaraan formeel gestalte werd gegeven met de oprichting van de RKLTC Aeolus op 4 november 1955.

De vereniging heeft zich direct aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond. Vanaf het begin werd gespeeld op de banen van wat toen nog Tennispark Nenijto heette. Op dit complex hebben in de loop der jaren meerdere verenigingen gespeeld, waaronder ook Oledo, welke naam staat voor Oud-Leerlingen Dominicusschool. Met deze vereniging is in 1964 een fusie tot stand gekomen onder de naam RKLTC Aeolus-Oledo. In 1972 is het voorvoegsel ‘RK’ geschrapt en de bijbehorende levensbeschouwelijke grondslag losgelaten.

Ter gelegenheid van het vierde lustrum is in 1975 een JeugdFonds gevormd. Hierin wordt kapitaal verzameld, dat door een speciale commissie wordt beheerd. De revenuen uit het fonds komen ten goede aan de jeugdafdeling.

Sinds datzelfde jaar organiseert LTC Aeolus-Oledo ook het jaarlijkse open Smash-toernooi. In de loop van de tijd hebben hieraan diverse spelers en speelsters meegedaan die nadien nationale en soms internationale bekendheid hebben verkregen. Zo mogen bijv. Michiel Schapers en Marianne van der Torre tot de winnaars worden gerekend in de beginjaren van het toernooi.

In 1990 heeft het toernooi de A-status (tegenwoordig categorie 1 en 2) verkregen, hetgeen betekent dat tennissers uit de vaderlandse top deelnemen. Deze wedstrijden worden gespeeld in dezelfde week als voor de gebruikelijke categorieën 3 t/m 8.

Hall of Fame

Zoals iedere vereniging kent ook Aeolus-Oledo een aantal leden die hun sporen in het verenigingsleven dik verdiend hebben. De volgende personen zijn daarvoor onderscheiden:

Ereleden jaar
Peter Peeters † 1959
Henk Bakker † 1961
Gerard Schneiders † 1963
L. van Elburg OP † 1959
Ben Hof † 1960
P. Zeegers † 1963
Gerard Winninghoff 1975
Hans van der Kooij 1980
Bart Steen † 1991
Pim van der Kleij 2001
Wim Warmenhoven † 2004
John van de Griendt 2005
Corry Claessen 2011
Leden van Verdienste jaar
Angela van Beek 1962
J. van Hecke † 1959
Ben van Meurs † 1960
Wil Lucas 1968
Gerard Wagenaar 1977
Jo de Vroom † 1980
Berry Jäeger † 1985
Pim van der Kleij 1989
Cees van ‘t Hoen † 1990
Ron Biemans 1993
Hans Visscher 1994
John van de Griendt 1995
Rolf Appel 2003
Aad Nieuwenhuis 2005
Tom van der Kleij 2008
Ben Coffie 2009
Steffie Kramer † 2009
Chris Hooijmaijers 2017
Lydia Hooijmaijers-van Oord 2017
Elise Hooijmaijers 2018
Niels van der Kleij 2018
Tirsa van der Kleij 2022

Speelgelegenheid

Aeolus-Oledo heeft diverse banen tot haar beschikking op het park van Tenniscentrum Blijdorp. Je kunt spelen op alle beschikbare buitenbanen (zowel smashcourt als gravel). Via het online afhangsysteem zie je welke banen beschikbaar zijn. Afhangen is verplicht. 

 Op het park zijn lessen, worden er banen verhuurd, zijn er toernooien en is er competitie. De ene keer is het dus drukker dan de andere keer. Houd er rekening dat er soms minder banen zijn, of dat je af en toe moet wachten voordat je (weer) de baan op kunt.

Verlichte banen

Op het park zijn buiten 14 banen verlicht. Als deze niet bezet zijn door verhuur of trainingen mogen ze worden gebruikt om vrij te spelen.

Drukke tijden/minder drukke tijden (voorjaar/zomer)
Druk: dinsdag- en donderdagavond.
Minder druk: maandag-, woensdag en vrijdagavond.
Gedurende de week overdag is er zo goed als altijd direct speelgelegenheid.
 
Beschikbaarheid banen tijdens competitie, toernooien, evenementen.
Tijdens de voorjaarscompetitie, najaarscompetitie (op zaterdag), het Smash toernooi/Nationaal Ranglijst Toernooi en de Clubkampioenschappen is de beschikbaarheid van banen minder. Bij het Smash toernooi zijn er zeker in de avonden en het finaleweekend geen (of bijna geen) banen beschikbaar voor recreatief tennis. Verder zijn er nog een aantal eendaagse evenementen waardoor er soms minder banen zijn.

Voor alles geldt natuurlijk wel dat je gewoon kan tennissen als je meedoet aan deze activiteiten!

Sponsor worden?

Bent u geïnteresseerd in onze vereniging en wilt u sponsor worden?

Dat kan op twee manieren: u kunt verenigingssponsor worden, of toernooisponsor. Verenigingssponsoren worden het hele jaar door in het zonnetje gezet; toernooisponsoren geven we vooral aandacht op en rond ons jaarlijkse open toernooi.

We hebben al sponsormogelijkheden vanaf € 50,-. Hier staat tegenover (afhankelijk van het sponsorbedrag) publiciteit op de website, social media, nieuwsbrieven en eventueel op de baan.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden?
Neem dan contact op met Norbert Burleson: ltc_aeolusoledo@outlook.com

Aannamebeleid vrijwilligers , gedragsregels en de Vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij L.T.C. Aeolus-Oledo

Aannamebeleid vrijwilligers

Aeolus-Oledo is een levendige vereniging met rond 900 leden die volledig draait op haar vrijwilligers. Van de seniorenleden wordt een pro-actieve houding verwacht, waarbij men zich inzet als vrijwilliger door in een van de, activiteiten, commissies of in het bestuur te dienen.
Het is essentieel dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn.
Om ervoor te kunnen zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met integere vrijwilligers met goede bedoelingen, geldt er een korte procedure voordat iemand vrijwilliger kan worden.

Een goed aannamebeleid vertaalt zich in de volgende stappen bij het werven en inzetten van vrijwilligers:

  • Een kennismakingsgesprek met een bestuurslid of commissieverantwoordelijken
  • Referenties worden gecheckt (navraag bij andere verenigingen)
  • De vrijwilliger dient de algemene gedragscodes van Aeolus-Oledo, ‘Fair play in tennis’ en de gedragscode voor de vrijwilliger te kennen en deze te ondertekenen
  • De vrijwilliger wordt lid van de KNLTB en daarmee onderworpen aan het tuchtrecht van de KNLTB
  • Voor iedere vrijwilliger die met minderjarigen en/of mensen met een beperking werkt, tot deze groep behoren de trainer, de jeugdcommissieleden en de begeleiders van de jeugdteams, wordt een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd (elke 3-5 jaar)

Algemene gedragscodes voor leden van Aeolus-Oledo, op en rond de tennisbaan
Aeolus-Oledo wil haar spelers een veilige en goede sportomgeving bieden. Aeolus-Oledo heeft dan ook een algemene gedragscode die duidelijk maakt wat de waarden en normen zijn binnen onze vereniging en is van toepassing op alle leden en vrijwilligers. Het bestuur van Aeolus-Oledo heeft het recht sancties op te leggen aan diegene die de gedragscodes niet respecteert.

Het document ‘Algemene gedragscodes voor leden‘ is hier te downloaden.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)
De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen onze vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met Seksuele Intimidatie of ander ongewenst gedrag, en hier met iemand over wil praten. De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over Seksuele Intimidatie of die over een concreet incident een vertrouwelijk gesprek wil met de vereniging. De VCP is er voor alle leden, zowel jeugd als senioren, ouders van jeugdleden, toeschouwers, commissieleden, vrijwilligers, bestuur etc.
 
Binnen Aeolus-Oledo is dit Kiki van Laviere. Je kan haar bereiken via: kiki.aeolusoledo@gmail.com