Over de vereniging

Onze vereniging is sinds 1955 dé tennisvereniging van de Blijdorp en omgeving. Jong en oud kunnen hier mee doen met competities en wedstrijden of heerlijk recreatief een bal slaan. LTC Aeolus-Oledo is een bruisende club met vele activiteiten voor jong en oud. Op het park zijn er 3 partijen: Tenniscentrum Blijdorp, Solid Tennis Academy en LTC Aeolus-Oledo. Tenniscentrum Blijdorp is de eigenaar van het park, Solid Tennis Academy verzorgt de lessen en wij zijn de vereniging op het park. We maken gebruik van de banen van TC Blijdorp: 5 gravelbanen en 14 smash court banen.  

Bestuur & Commissies

Functie naam   e-mail postadres
Voorzitter Open vacature   ltc_aeolusoledo@outlook.com  
Secretaris Marlou Zeijdel   ltc_aeolusoledo@outlook.com  
Penningmeester Open vacature   penningmeester@aeolus-oledo.nl
Algemeen bestuurslid Maureen Wernet
Norbert Bursleson
  ltc_aeolusoledo@outlook.com  
Ledenadministratie Tirsa van der Kleij   ledenadministratie@aeolus-oledo.nl Gezusters van Damhof 9, 3061 LZ Rotterdam
Wedstrijdcommissie Steffie Kramer
vz Laurine van der Kleij
Rowan Heuvel
Magdalena Chmarra
  wedstrijdtennis@aeolus-oledo.nl  
Activiteitencommissie Open vacatures   ltc_aeolusoledo@outlook.com  
Jeugdcommissie vz. Niels van der Kleij
John van de Griendt
Svetlana Kornilova
Jhon Jairo van Gelderen
Bob van Steenderen
Ahsan Agha
Nicolette Jongebreur
  jeugdtennis@aeolus-oledo.nl  
commissie JeugdFondsBeheer vz. Gerard Winninghoff
Pim van der Kleij
Hans van der Kooij
  jeugdfonds@gmail.com  
Racket trekken
Bart Smit
Norbert Burleson
     
Smash-toernooi 2019 vz. Elise Hooijmaijers
Sander Hooijmaijers
Marlou Zeijdel
Javier Perez
Natascha Jongeneel
Danny Heer
  toernooi@aeolus-oledo.nl  
Kascontrolecommissie Ben Spee      
Communicatiecommissie Marlou Zeijdel   ltc_aeolusoledo@outlook.com  
Webmaster Stephen Machwirth      

Ledenvergadering

Elk jaar houden we een Algemene Ledenvergadering waarin er terug en vooruit wordt gekeken. De cijfers, contributie, visie, agenda en andere items komen dan aan bod. Hier kan iedereen bij aanwezig zijn. Senioren kunnen stemmen. De notulen van de ALV 2019 zijn op te vragen bij de secretaris.   

Geschiedenis

Aeolus is voortgekomen uit de gelijknamige hockeyclub. Leden van deze vereniging beoefenden al enige tijd de tennissport, toen daaraan formeel gestalte werd gegeven met de oprichting van de RKLTC Aeolus op 4 november 1955.

De vereniging heeft zich direct aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond. Vanaf het begin werd gespeeld op de banen van wat toen nog Tennispark Nenijto heette. Op dit complex hebben in de loop der jaren meerdere verenigingen gespeeld, waaronder ook Oledo, welke naam staat voor Oud-Leerlingen Dominicusschool. Met deze vereniging is in 1964 een fusie tot stand gekomen onder de naam RKLTC Aeolus-Oledo. In 1972 is het voorvoegsel ‘RK’ geschrapt en de bijbehorende levensbeschouwelijke grondslag losgelaten.

Ter gelegenheid van het vierde lustrum is in 1975 een JeugdFonds gevormd. Hierin wordt kapitaal verzameld, dat door een speciale commissie wordt beheerd. De revenuen uit het fonds komen ten goede aan de jeugdafdeling.

Sinds datzelfde jaar organiseert LTC Aeolus-Oledo ook het jaarlijkse open Smash-toernooi. In de loop van de tijd hebben hieraan diverse spelers en speelsters meegedaan die nadien nationale en soms internationale bekendheid hebben verkregen. Zo mogen bijv. Michiel Schapers en Marianne van der Torre tot de winnaars worden gerekend in de beginjaren van het toernooi.

In 1990 heeft het toernooi de A-status (tegenwoordig categorie 1 en 2) verkregen, hetgeen betekent dat tennissers uit de vaderlandse top deelnemen. Deze wedstrijden worden gespeeld in dezelfde week als voor de gebruikelijke categorieën 3 t/m 8.

Hall of Fame

Zoals iedere vereniging kent ook Aeolus-Oledo een aantal leden die hun sporen in het verenigingsleven dik verdiend hebben. De volgende personen zijn daarvoor onderscheiden:

 Ereledenjaar
 Peter Peeters †1959
 Henk Bakker †1961
 Gerard Schneiders †1963
 L. van Elburg OP †1959
 Ben Hof †1960
 P. Zeegers †1963
 Gerard Winninghoff1975
 Hans van der Kooij1980
 Bart Steen †1991
 Pim van der Kleij2001
 Wim Warmenhoven †2004
 John van de Griendt2005
 Corry Claessen2011
 Leden van Verdienstejaar
 Angela van Beek1962
 J. van Hecke †1959
 Ben van Meurs †1960
 Wil Lucas1968
 Gerard Wagenaar1977
 Jo de Vroom †1980
 Berry Jäeger †1985
 Pim van der Kleij1989
 Cees van ’t Hoen †1990
 Ron Biemans1993
 Hans Visscher1994
 John van de Griendt1995
 Rolf Appel2003
 Aad Nieuwenhuis2005
 Tom van der Kleij2008
 Ben Coffie2009
 Steffie Kramer2009
 Chris Hooijmaijers2017
 Lydia Hooijmaijers-van Oord2017
 Elise Hooijmaijers2018
 Niels van der Kleij2018

Speelgelegenheid

Aeolus-Oledo heeft diverse banen tot haar beschikking op het park van Tenniscentrum Blijdorp. Je kunt spelen op alle beschikbare buitenbanen (zowel smashcourt als gravel). Met het afhangsysteem in de kantine zie je welke banen beschikbaar zijn. Afhangen is verplicht en betekent dat je voor een single de baan voor 45 minuten kunt gebruiken en voor een dubbel 1 uur. Daarna kun je weer opnieuw afhangen als je langer wilt spelen.

 Op het park zijn lessen, worden er banen verhuurd, zijn er toernooien en is er competitie. De ene keer is het dus drukker dan de andere keer. Houd er rekening dat er soms minder banen zijn, of dat je af en toe eens moet wachten voordat je (weer) de baan op kunt.

Verlichte banen

Op het park zijn buiten 14 banen verlicht. Als deze niet bezet zijn door verhuur of trainingen mogen ze worden gebruikt om vrij te spelen.

Drukke tijden/minder drukke tijden (voorjaar/zomer)
Druk: dinsdag- en donderdagavond.
Minder druk: maandag-, woensdag en vrijdagavond.
Gedurende de week overdag is er zo goed als altijd direct speelgelegenheid.
 
Beschikbaarheid banen tijdens competitie, toernooien, evenementen.
Tijdens de voorjaarscompetitie, najaarscompetitie (op zaterdag), het Smash Toernooi/Nationaal Ranglijst Toernooi en de Clubkampioenschappen is de beschikbaarheid van banen minder. Bij het Smash Toernooi zijn er zeker in de avonden en het finaleweekend geen (of bijna geen) banen beschikbaar voor recreatief tennis. Verder zijn er nog een aantal eendaagse evenementen waardoor er soms minder banen zijn.

Voor alles geldt natuurlijk wel dat je gewoon kan tennissen als je meedoet aan deze activiteiten!

Sponsor worden?

Bent u geïnteresseerd in onze vereniging en wilt u sponsor worden?

Dat kan op twee manieren: u kunt verenigingssponsor worden, of toernooisponsor. Verenigingssponsoren worden het hele jaar door in het zonnetje gezet; toernooisponsoren geven we vooral aandacht op en rond ons jaarlijkse open toernooi.

We hebben al sponsormogelijkheden vanaf € 50,-. Hier staat tegenover (afhankelijk van het sponsorbedrag) publiciteit op de website, social media, nieuwsbrieven en eventueel op de baan.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden?
Neem dan contact op met Maureen Wernet: ltc_aeolusoledo@outlook.com