Over de vereniging

Onze vereniging is sinds 1955 dé tennisvereniging van de Blijdorp en omgeving. Jong en oud kunnen hier mee doen met competities en wedstrijden of heerlijk recreatief een bal slaan. LTC Aeolus-Oledo is een bruisende club met vele activiteiten voor jong en oud. Op het park zijn er 3 partijen: Tenniscentrum Blijdorp, Solid Tennis Academy en LTC Aeolus-Oledo. Tenniscentrum Blijdorp is de eigenaar van het park, Solid Tennis Academy verzorgt de lessen en wij zijn de vereniging op het park. We maken gebruik van de banen van TC Blijdorp: 5 gravelbanen en 14 smash court banen.  

Bestuur & Commissies

Functienaam e-mailpostadres
VoorzitterStephan Bekker ltc_aeolusoledo@outlook.com 
SecretarisMarlou Zeijdel ltc_aeolusoledo@outlook.com 
PenningmeesterVictor Otero penningmeester@aeolus-oledo.nl 
Algemeen bestuurslidRowan Heuvel
Norbert Burleson
 ltc_aeolusoledo@outlook.com 
LedenadministratieTirsa van der Kleij ledenadministratie@aeolus-oledo.nlGezusters van Damhof 9, 3061 LZ Rotterdam
WedstrijdcommissieSteffie Kramer
vz Laurine van der Kleij
Rowan Heuvel
Magdalena Chmarra
 wedstrijdtennis@aeolus-oledo.nl 
ActiviteitencommissieJan Joost de Jonge
Eva Filipiak
 ltc_aeolusoledo@outlook.com 
Jeugdcommissievz. Niels van der Kleij
John van de Griendt
Svetlana Kornilova
Jhon Jairo van Gelderen
Bob van Steenderen
Ahsan Agha
Nicolette Jongebreur
 jeugdtennis@aeolus-oledo.nl 
commissie JeugdFondsBeheer

vz. Gerard Winninghoff
Pim van der Kleij
Hans van der Kooij

John van de Griendt

 jeugdfonds@gmail.com 
Racket trekken
Norbert Burleson   
Smash-toernooi vz. Rowan Heuvel toernooi@aeolus-oledo.nl 
KascontrolecommissieBen Spee   
CommunicatiecommissieMarlou Zeijdel ltc_aeolusoledo@outlook.com 
WebmasterEelco van den Hoek   

Ledenvergadering

Elk jaar houden we een Algemene Ledenvergadering waarin er terug en vooruit wordt gekeken. De cijfers, contributie, visie, agenda en andere items komen dan aan bod. Hier kan iedereen bij aanwezig zijn. Senioren kunnen stemmen. De notulen van de ALV 2020 zijn op te vragen bij de secretaris.   

Geschiedenis

Aeolus is voortgekomen uit de gelijknamige hockeyclub. Leden van deze vereniging beoefenden al enige tijd de tennissport, toen daaraan formeel gestalte werd gegeven met de oprichting van de RKLTC Aeolus op 4 november 1955.

De vereniging heeft zich direct aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond. Vanaf het begin werd gespeeld op de banen van wat toen nog Tennispark Nenijto heette. Op dit complex hebben in de loop der jaren meerdere verenigingen gespeeld, waaronder ook Oledo, welke naam staat voor Oud-Leerlingen Dominicusschool. Met deze vereniging is in 1964 een fusie tot stand gekomen onder de naam RKLTC Aeolus-Oledo. In 1972 is het voorvoegsel ‘RK’ geschrapt en de bijbehorende levensbeschouwelijke grondslag losgelaten.

Ter gelegenheid van het vierde lustrum is in 1975 een JeugdFonds gevormd. Hierin wordt kapitaal verzameld, dat door een speciale commissie wordt beheerd. De revenuen uit het fonds komen ten goede aan de jeugdafdeling.

Sinds datzelfde jaar organiseert LTC Aeolus-Oledo ook het jaarlijkse open Smash-toernooi. In de loop van de tijd hebben hieraan diverse spelers en speelsters meegedaan die nadien nationale en soms internationale bekendheid hebben verkregen. Zo mogen bijv. Michiel Schapers en Marianne van der Torre tot de winnaars worden gerekend in de beginjaren van het toernooi.

In 1990 heeft het toernooi de A-status (tegenwoordig categorie 1 en 2) verkregen, hetgeen betekent dat tennissers uit de vaderlandse top deelnemen. Deze wedstrijden worden gespeeld in dezelfde week als voor de gebruikelijke categorieën 3 t/m 8.

Hall of Fame

Zoals iedere vereniging kent ook Aeolus-Oledo een aantal leden die hun sporen in het verenigingsleven dik verdiend hebben. De volgende personen zijn daarvoor onderscheiden:

 Ereledenjaar
 Peter Peeters †1959
 Henk Bakker †1961
 Gerard Schneiders †1963
 L. van Elburg OP †1959
 Ben Hof †1960
 P. Zeegers †1963
 Gerard Winninghoff1975
 Hans van der Kooij1980
 Bart Steen †1991
 Pim van der Kleij2001
 Wim Warmenhoven †2004
 John van de Griendt2005
 Corry Claessen2011
 Leden van Verdienstejaar
 Angela van Beek1962
 J. van Hecke †1959
 Ben van Meurs †1960
 Wil Lucas1968
 Gerard Wagenaar1977
 Jo de Vroom †1980
 Berry Jäeger †1985
 Pim van der Kleij1989
 Cees van ’t Hoen †1990
 Ron Biemans1993
 Hans Visscher1994
 John van de Griendt1995
 Rolf Appel2003
 Aad Nieuwenhuis2005
 Tom van der Kleij2008
 Ben Coffie2009
 Steffie Kramer2009
 Chris Hooijmaijers2017
 Lydia Hooijmaijers-van Oord2017
 Elise Hooijmaijers2018
 Niels van der Kleij2018

Speelgelegenheid

Aeolus-Oledo heeft diverse banen tot haar beschikking op het park van Tenniscentrum Blijdorp. Je kunt spelen op alle beschikbare buitenbanen (zowel smashcourt als gravel). Via het online afhangsysteem zie je welke banen beschikbaar zijn. Afhangen is verplicht. 

 Op het park zijn lessen, worden er banen verhuurd, zijn er toernooien en is er competitie. De ene keer is het dus drukker dan de andere keer. Houd er rekening dat er soms minder banen zijn, of dat je af en toe moet wachten voordat je (weer) de baan op kunt.

Verlichte banen

Op het park zijn buiten 14 banen verlicht. Als deze niet bezet zijn door verhuur of trainingen mogen ze worden gebruikt om vrij te spelen.

Drukke tijden/minder drukke tijden (voorjaar/zomer)
Druk: dinsdag- en donderdagavond.
Minder druk: maandag-, woensdag en vrijdagavond.
Gedurende de week overdag is er zo goed als altijd direct speelgelegenheid.
 
Beschikbaarheid banen tijdens competitie, toernooien, evenementen.
Tijdens de voorjaarscompetitie, najaarscompetitie (op zaterdag), het Smash toernooi/Nationaal Ranglijst Toernooi en de Clubkampioenschappen is de beschikbaarheid van banen minder. Bij het Smash toernooi zijn er zeker in de avonden en het finaleweekend geen (of bijna geen) banen beschikbaar voor recreatief tennis. Verder zijn er nog een aantal eendaagse evenementen waardoor er soms minder banen zijn.

Voor alles geldt natuurlijk wel dat je gewoon kan tennissen als je meedoet aan deze activiteiten!

Sponsor worden?

Bent u geïnteresseerd in onze vereniging en wilt u sponsor worden?

Dat kan op twee manieren: u kunt verenigingssponsor worden, of toernooisponsor. Verenigingssponsoren worden het hele jaar door in het zonnetje gezet; toernooisponsoren geven we vooral aandacht op en rond ons jaarlijkse open toernooi.

We hebben al sponsormogelijkheden vanaf € 50,-. Hier staat tegenover (afhankelijk van het sponsorbedrag) publiciteit op de website, social media, nieuwsbrieven en eventueel op de baan.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden?
Neem dan contact op met Norbert Burleson: ltc_aeolusoledo@outlook.com

Gedragsregels

Gedragsregels
LTC Aeolus-Oledo wil haar spelers een veilige sportomgeving bieden. Het bestuur van LTC Aeolus-Oledo heeft dan ook besloten om met ingang van september 2020 een gedragscode naar voorbeeld van KNLTB/NL Tennis te hanteren. Deze gedragscode is een specifieke aanvulling op de “Fair Play in Tennis” gedragscode en bestaat uit gedragsregels die bindend zijn voor alle leden van LTC Aeolus-Oledo.

Algemene gedragsregels
• Discrimineer niemand en maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
• Toon respect voor alle betrokkenen op en rond het tennispark
• Schud de hand van je tegenstander(s) voor en na de wedstrijd (aub niet zolang de covid maatregelen gelden!)
• Plezier staat voorop, haal het beste uit jezelf
• Speel volgens de regels en zeg eerlijk als een bal in of uit is
• Tellen doe je hardop, heb je geen toeschouwers voor nodig
• Ouders, publiek en trainers bemoeien zich niet met wedstrijden
• Jij beslist over ballen aan jouw kant, je tegenstander aan zijn of haar kant: vertrouw elkaar
• Een compliment voor een goede bal (van je tegenstander) is heel normaal
• Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag
• Rackets zijn om mee te tennissen, niet om mee te gooien
• Schelden, vloeken, discrimineren en pesten horen niet thuis op en naast de tennisbaan, beheers je
• De wedstrijd eindigt gezellig in de kantine
• Laat de tennisbaan, clubaccommodatie en kleedruimtes netjes achter
• Personen die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen kunnen van het park verwijderd worden.
• Sluit niemand buiten en wees tolerant.
• Raak niemand tegen zijn of haar wil aan. Gebruik geen fysiek geweld. Onthoud je van seksuele intimidatie.
• Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen.
• Respecteer andermans privacy en ga zorgvuldig om met sociale media en met het verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens.
• Ga netjes om met je omgeving. Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen.

Gedragscode De vrijwilliger:
LTC Aeolus-Oledo wil voor iedereen binnen onze vereniging een veilige omgeving bieden en vindt om die reden dat de vrijwilligers van LTC Aeolus-Oledo (in welke vorm ook) (hierna: de vrijwilliger) geacht worden hun functie en werkzaamheden binnen de tennissport integer te verrichten. Naast de algemene gedragsregels heeft het bestuur ook besloten om een gedragscode te hanteren voor vrijwilligers (naar voorbeeld van KNLTB/NL Tennis). Deze gedragscode is een specifieke aanvulling op de “Fair Play in Tennis” gedragscode en bestaat uit gedragsregels die bindend zijn voor iedereen die zich op vrijwillige basis inzet voor LTC Aeolus-Oledo.

De vrijwilliger:

ALGEMEEN
1. Onderschrijft de verantwoordelijkheid van LTC Aeolus-Oledo: De vrijwilliger draagt bij aan de verantwoordelijkheid van LTC Aeolus-Oledo een veilig klimaat en een goede begeleiding te bieden voor elk lid en/of bezoeker van de vereniging.

PROFESSIONALITEIT

2. Weet het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen: De vrijwilliger beoefent zijn functie op een efficiënte en ethische wijze, rekening houdend met ieders belangen binnen LTC Aeolus-Oledo en bij de sport tennis. In de uitoefening van zijn functie overtreedt hij nooit regels uit deze gedragscode.

3. Is betrouwbaar: Houdt zich aan regels, waaronder de statuten, reglementen en besluiten van LTC Aeolus-Oledo en van de nationale tennisbond, en afspraken. Informatie wordt gebruikt voor het doel van de organisatie. Verklaart vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen te gebruiken.

4. Stelt zich dienstbaar op: Handelt in het belang van LTC Aeolus-Oledo en richt zich op het belang van de leden.

5. Is zorgvuldig: Handelt met respect en stelt gelijke behandeling voorop. Belangen worden op een correcte wijze gewogen. Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie.

PERSOONLIJKE INTEGRITEIT
6. Heeft respect: De vrijwilliger behandelt mensen eerlijk en gelijk, ongeacht geslacht, ras, land van herkomst, atletisch vermogen, kleur, seksuele geaardheid, geloof, politieke mening, sociaaleconomische status etc.

7. Onthoudt zich van gedragingen waardoor LTC Aeolus-Oledo en/of de sport in diskrediet kan worden gebracht: Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en of beledigende opmerkingen.

8. Blijft van anderen af: Raakt niemand tegen zijn of haar wil aan. Gebruikt geen fysiek geweld. Onthoudt zich van seksuele intimidatie. Pesten wordt niet getolereerd.

9. Is financieel transparant: De vrijwilliger zal nooit enige vorm van corruptie, fraude of omkoping bezigen.

10. Neemt geen giften aan: Er mogen geen giften in de vorm van een cheques of geld worden aangeboden of aangenomen. Geschenken met een (geschatte) tegenwaarde van meer dan €50,- moeten in elk geval worden gemeld bij de voorzitter van het bestuur/de commissie, werkgroep en dergelijke.

11. Voorkomt (de schijn van) belangenverstrengeling: Vervult geen nevenfuncties die in strijd zijn, of kunnen zijn met zijn functie en gaat geen financieel belang aan dat in strijd kan zijn met zijn functie.

12. Is zich bewust van de risico’s van matchfixing en handelt voorzichtig: Zal niet wedden op de sport waar hij/zij bij betrokken is en verstrekt geen informatie, die nog niet openbaar is gemaakt, over een wedstrijd of een aspect van een wedstrijd aan bookmakers of anderen waarbij hij of zij betrokken is en de informatie niet openbaar is gemaakt.

13. Onthoudt zich van andere handelingen die gericht zijn op het onrechtmatig beïnvloeden van uitslagen van wedstrijden, waaronder het indirect opdragen, toestaan en/of iemand in de gelegenheid te stellen om de genoemde weddenschappen aan te gaan.

14. Vrijwilligers zijn verplicht (een vermoeden van) matchfixing of doping, of pogingen daartoe, te melden.

VERANTWOORDELIJKHEID

15. Zorgt voor goede arbeidsomstandigheden en veiligheid: LTC Aeolus-Oledo streeft naar optimale arbeidsomstandigheden – waardoor de veiligheid en de gezondheid van de vrijwilligers zo veel als mogelijk wordt gewaarborgd en waardoor het welzijn van hen zo veel als mogelijk wordt bevorderd. LTC Aeolus-Oledo verlangt dat zijn vrijwilligers zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het milieu en het efficiënt gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen. Daarom zullen zij de aan hen toegekende of ter beschikking gestelde materialen, uitrusting, apparatuur en andere activa zorgvuldig als “goed huisvader” beheren, er op een juiste wijze mee omgaan en gebruiken voor zakelijke doelen.

16. Werkt mee aan een heldere en open communicatie: Een ieder binnen LTC Aeolus-Oledo wordt zo geïnformeerd dat iedereen zijn vastgestelde rol binnen de vereniging optimaal kan vervullen. Communicatie met leden van LTC Aeolus-Oledo, tussen vrijwilligers en met externen zal op een eerlijke en open manier plaatsvinden.

17. Zet zich in voor een goede samenwerking: Het is belangrijk dat vrijwilligers, zowel intern als extern, goed met elkaar samenwerken.

18. Spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden: Zorgt voor een bepaalde mate van alertheid binnen vereniging (en organisatie) voor onbehoorlijk en/of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleert het melden van ongewenst gedrag. Treedt adequaat op tegen schending van regels/normen door sporters, tennisleraren, trainers, coaches, supporters en anderen.

19. Ziet toe op de naleving van regels en normen: Ziet toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, wet- en regelgeving, deze gedragscode en andere van toepassing zijnde normen.

20. Is waakzaam en alert op signalen van (mogelijke) overtredingen van deze gedragscode en aarzelt niet om signalen door te geven aan het bestuur en/of de vertrouwenspersoon van LTC Aeolus-Oledo en/ of contact op te nemen met het Meldpunt van de KNLTB of het Vertrouwenspunt Sport.