LTC Aeolus-Oledo telt ruim 950 leden, waarvan ongeveer 700 senioren en 250 jeugdleden. Een mooie mix van jong en oud.

Verenigingsjaar

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en is bindend voor de duur van het gehele verenigingsjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het lidmaatschap ieder jaar voortgezet.

Flexibele contributie voor nieuwe leden 

Voor nieuwe leden geldt met ingang van mei 2019 een nieuwe flexibele contributieregeling. Dit houdt in dat je in je eerste lidmaatschapsjaar alleen de maanden betaalt die je lid bent. Verderop op deze pagina lees je meer over de bedragen. 

CONTRIBUTIE

De tarieven voor het lidmaatschap (jaarlijkse contributie en eenmalig inschrijfgeld) voor 2021 zijn tijdens de ALV in februari vastgesteld. Voor 2021 zijn deze als volgt:

SENIOREN (21 JAAR EN OUDER)

contributie: € 240,-
inschrijfgeld: € 25,-

NEO-SENIOREN (18 T/M 20 JAAR)

contributie: € 205,-
inschrijfgeld: € 25,-

JUNIOREN (12 T/M 17 JAAR)

contributie: € 185-
inschrijfgeld: € 15,-

PUPILLEN (8 T/M 11 JAAR)  

contributie: € 155,-
inschrijfgeld: € 15,-

TENNISKIDS (JONGER DAN 8 JAAR)

contributie: € 130,-
inschrijfgeld: € 15,-

Voor de bepaling van de leeftijd geldt het kalenderjaar waarin de betreffende leeftijd bereikt wordt. Dus of je op 1 januari of op 31 december 18 jaar wordt, maakt niet uit, voor de KNLTB ben je het gehele jaar 18.

Flexibele contributie voor senioren

Voor nieuwe seniorleden hanteren wij de onderstaande maandelijkse inschrijfkortingen. De contributie wordt bepaald aan de hand van de datum van inschrijving. Let op: Deze kortingen gelden alleen in het jaar dat je voor de eerste keer lid wordt bij ons. Schrijf je zo snel mogelijk in zodat je zeker bent van je lidmaatschap.

Jan > 0% korting  = € 240,-
Feb > 5% korting =  € 228,50
Mrt >  15% korting =  € 205,50
Apr > 25% korting = € 182,50
Mei  > 35% korting = € 159,50
Jun >  40% korting =  € 148,-
Jul > 50% korting =  € 125,-
Aug >  60% korting =  € 102,-
Sep >  70% korting = € 79,-
Okt/Nov/Dec > 80% korting = € 56,-

Let op! Het is niet mogelijk restitutie op je Lidmaatschap te krijgen.

Flexibele contributie voor junioren

Voor nieuwe jeugdleden hanteren wij de onderstaande inschrijfkortingen. De contributie wordt bepaald aan de hand van de datum van inschrijving. Geef de gewenste inschrijfdatum dus duidelijk aan op het formulier! Let op: Deze kortingen gelden alleen in het jaar dat je voor de eerste keer lid wordt bij ons.  

Januari > 0% korting 
Juni >  35% korting
Augustus > 55 % korting 
Oktober > 75% korting

INSCHRIJFFORMULIER

Lid worden?
 
Ga naar het juiste inschrijfformulier.
Vul je gegegevens in en klik op verzenden. Je ontvangt via de e-mail een link om je inschrijving te bevestigen. 
 
Je ontvangt een bevestiging van inschrijving van onze ledenadministratie. De factuur voor de contributie ontvang je per e-mail.
 
Gefeliciteerd je bent nu lid van LTC Aeolus-Oledo!

LIDMAATSCHAP OPZEGGEN

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen voor het volgende speeljaar, en nooit voor het lopende jaar.
Je moet dan wel opzeggen vóór 1 december. Je kunt je lidmaatschap opzeggen bij de ledenadministratie (ledenadministratie@aeolus-oledo.nl) of eventueel bij de secretaris (ltc_aeolusoledo@outlook.com). Doe je dit te laat , dan moet je alsnog contributie betalen voor het erop volgende jaar. Dit i.v.m. de afdracht die wij aan het Tenniscentrum Blijdorp en de KNLTB doen.  

Let op dat je bij de opzegging jouw eigen gegevens duidelijk vermeldt, zodat de opzegging snel verwerkt kan worden. Als de opzegging verwerkt is, krijg je daarvan een bevestiging.

Wil je per post opzeggen?
Kijk dan even op deze pagina voor de juiste adressen.