LTC Aeolus-Oledo telt ruim 950 leden, waarvan ongeveer 700 senioren en 250 jeugdleden. Een mooie mix van jong en oud.

Verenigingsjaar

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en is bindend voor de duur van het gehele verenigingsjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het lidmaatschap ieder jaar voortgezet.

Aanmelden en flexibele contributie 

Het is mogelijk om je per eerste van de maand in te schrijven. Er is ruimte voor maximaal 700 senior leden (geen stop voor junior), schrijf je dus graag zo snel mogelijk in om je lidmaatschap zeker te stellen!

Als je gedurende het jaar lid wordt heb je recht op een eenmalige korting. Je betaalt dan minder omdat je later in het jaar lid wordt.

CONTRIBUTIE 2024

De tarieven voor het lidmaatschap worden tijdens de ALV van 3 februari 2024 bekrachtigd. De contributie voor 2024 is als volgt:

SENIOREN (21 JAAR EN OUDER)

contributie: € 265,-
inschrijfgeld: € 25,-

NEO-SENIOREN (18 T/M 20 JAAR)

contributie: € 220,-
inschrijfgeld: € 25,-

JUNIOREN (12 T/M 17 JAAR)

contributie: € 115-
inschrijfgeld: € 25,-

PUPILLEN (8 T/M 11 JAAR)  

contributie: € 82,50
inschrijfgeld: € 25,-

TENNISKIDS (JONGER DAN 8 JAAR)

contributie: € 57,50
inschrijfgeld: € 25,-

Voor de bepaling van de leeftijd geldt het kalenderjaar waarin de betreffende leeftijd bereikt wordt. Dus of je op 1 januari of op 31 december 18 jaar wordt, maakt niet uit, voor de KNLTB ben je het gehele jaar 18.

Flexibele contributie

Voor nieuwe leden hanteren wij de onderstaande inschrijfkortingen. De contributie wordt bepaald aan de hand van de datum van inschrijving. Geef de gewenste inschrijfdatum dus duidelijk aan op het formulier! Let op: Deze kortingen gelden alleen in het jaar dat je voor de eerste keer lid wordt bij ons.  

Vanaf januari t/m maart > 0% korting 

Vanaf april t/m juni >  25% korting
Vanaf juli t/m september > 50 % korting 
Vanaf oktober t/m december > 75% korting

INSCHRIJFFORMULIER

Let op! Momenteel hebben wij een wachtlijst voor senioren. Dat betekent dat je als senior niet direct lid kunt worden. Wel kun je je inschrijven op de wachtlijst. Wil je op de wachtlijst? Stuur dan een mailtje naar ledenadministratie@aeolus-oledo.nl.
 
Lid worden?
 
Ga naar het juiste inschrijfformulier.
Vul je gegegevens in en klik op verzenden. Je ontvangt via de e-mail een link om je inschrijving te bevestigen. 
 
Je ontvangt een bevestiging van inschrijving van onze ledenadministratie. De factuur voor de contributie ontvang je per e-mail.
 
Gefeliciteerd je bent nu lid van LTC Aeolus-Oledo!

LIDMAATSCHAP OPZEGGEN

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen voor het volgende speeljaar, en nooit voor het lopende jaar.

Je moet dan wel opzeggen vóór 1 december. Je kunt je lidmaatschap opzeggen bij de ledenadministratie (ledenadministratie@aeolus-oledo.nl). Heb je niet op tijd opgezegd? Dan ben je alsnog contributie verschuldigd voor het erop volgende jaar.

Let op dat je bij de opzegging jouw eigen gegevens duidelijk vermeldt, zodat de opzegging snel verwerkt kan worden. Als de opzegging verwerkt is, krijg je daarvan een bevestiging. Heb je geen bevestiging ontvangen? Neem graag nogmaals contact op – en contacteer de ledenadministratie (ledenadministratie@aeolus-oledo.nl).